Stefan Parkman
dirigent

Länk till foto i 300 dpi

Länk till artistens hemsida

 

 

 

 

 

 

Stefan Parkman, som utbildades vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, är professor i kördirigering vid Uppsala universitet och verksam som kör- och orkesterdirigent. 1989-2002 var han chefdirigent för danska radions kör, Radiokoret, 2002-05 chefdirigent för svenska Radiokören och han utsågs 2013 till chefdirigent för WDR Rundfunkchor, Köln. Sedan 1983 är han dirigent för Uppsala Akademiska Kammarkör (UAK), och har även varit ledare för bl a Kungliga Filharmoniska Kören i Stockholm och KFUM:s Kammarkör.

Parkman är regelbunden gästdirigent för BBC Singers i London, RIAS Kammerchor och Rundfunkchor i Berlin samt Nederlands Kammerkoor i Amsterdam och har även dirigerat de flesta svenska symfoniorkestrarna och många körer samt orkestrar och körer i övriga Norden.

Vid sidan av sina fasta engagemang är Parkman en efterfrågad lärare vid kurser och mästarklasser, såväl i Sverige som utomlands. Han är därtill en ofta anlitad sångsolist, främst inom kammarmusik och i oratoriesammanhang (i t ex ”Johannespassionen” av JS Bach kombinerar han framgångsrikt dirigeringen med solistinsatserna som Evangelist). Han är Riddare av danska Dannebrogsorden och ledamot av Kungl. Musikaliska akademien i Sverige.

Tillbaka till artistlistan
För utförligare biografi / information, v g kontakta
Helena Friberg Artists Management
hfam@swipnet.se
• tel/fax 08-580 127 70