Joakim Svenheden
violin

Länk till foto i 300 dpi

 

 

 

 

 

 

Efter att ha avlagt solistdiplom vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1984 tjänstgjorde Joakim Svenheden bl a som 1:e konsertmästare i Norrköpings Symfoniorkester. 1992-2000 var han 1:e konsertmästare i London Philharmonic Orchestra (under chefdirigenten Kurt Masur), varefter han återvände till Sverige – denna gång till Kungl. Filharmoniska Orkestern i Stockholm, där han sedan hösten 2000 innehar samma position.

Bland de dirigenter Svenheden framgångsrikt har samarbetat med kan särskilt nämnas Sir George Solti, och han blev personligen tillfrågad av Solti att vara konsertmästare vid ett antal av dennes framträdanden tillsammans med Royal Concertgebouw Orchestra i Amsterdam.

Vid sidan av sina anställningar som konsertmästare framträder han ofta som solist och har en omfångsrik repertoar, vilken bl a omfattar Aram Chatjaturjans inte så ofta spelade ”Violinkonsert” liksom Max Bruchs oftare förekommande ”Violinkonsert”, vilken han har framfört över fyrtio gånger. Han är därutöver en flitig kammarmusiker och samarbetar regelbundet med t ex gitarristen Mats Bergström (Duo a piacere). Han är även verksam som lektor vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

Tillbaka till artistlistan
För utförligare biografi / information, v g kontakta
Helena Friberg Artists Management
hfam@swipnet.se
• tel/fax 08-580 127 70