Jörgen Pettersson
altsaxofon

Foto: Olof Thiel

Länk till foto i 300 dpi

Länk till Artistens hemsida

 

 

 

 

 

 

Jörgen Pettersson utbildades vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och studerade även för prof Jean-Marie Londeix vid Nationalkonservatoriet i Bordeaux. 1986 erhöll han, som förste saxofonist någonsin, solistdiplom med jetong från Kungl. Musikhögskolan. Alltsedan 1984 har han haft Stockholms Saxofonkvartett som bas för sin verksamhet, men är även en mycket eftersökt solist. 1991 erhöll han Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris.

Många verk har specialskrivits för denne nyskapande musiker, däribland saxofonkonserten ”Labyrinthos”, som uruppfördes 2000 tillsammans med Göteborgs Symfoniker/Viotti och för vilken Arne Mellnäs ett år senare erhöll Kungl. Musikaliska Akademiens stora tonsättarpris. Pettersson bryter ofta och gärna gränser mellan gängse konstarter och har ett nära samarbete inte bara med tonsättare, utan också med koreografer och författare.

Jörgen Pettersson är en av de främsta och mest efterfrågade saxofonisterna inte bara i Sverige, utan även utanför landets gränser och han framträder runt om i Europa och även i andra världsdelar. Hans solo-CD ”Saxophone Con Forza” kom ut 1995.

Tillbaka till artistlistan
För utförligare biografi / information, v g kontakta
Helena Friberg Artists Management
hfam@swipnet.se
• tel/fax 08-580 127 70