Bengt Forsberg
piano

Foto: MOONA Björklund

Länk till foto i 300 dpi

 

 

 

 

 

 

Bengt Forsberg är utbildad vid Musikhögskolan i Göteborg, där han avlade högre organist- och kantorsexamen 1975 – en examen han 1978 kompletterade med pianodiplom.

Bengt Forsberg intar något av en särställning i svenskt musikliv. Han är en mycket uppskattad och flitigt engagerad kammarmusiker och bland hans regelbundna samarbetspartners finns t ex mezzosopranen Anne Sofie von Otter, cellisten Mats Lidström och violinisten Nils-Erik Sparf, med vilka han också har spelat in ett stort antal CD-utgåvor. Tillsammans med von Otter konserterar han regelbundet runt om i världen och flera av deras inspelningar har belönats med prestigefyllda priser. Han engageras dessutom ofta som solist och har framträtt med såväl samtliga större svenska symfoniorkestrar som ett flertal utländska.

Forsbergs repertoar är osedvanligt bred och han drar inte sällan fram bortglömda verk i rampljuset – ovanliga verk av kända tonsättare såväl som oförtjänt åsidosatta verk av mindre kända eller udda kompositörer. Han är även konstnärlig ledare för kammarmusiken i Allhelgonakyrkan i Stockholm, där många av landets främsta musiker regelbundet framträder.

Tillbaka till artistlistan
För utförligare biografi / information, v g kontakta
Helena Friberg Artists Management
hfam@swipnet.se
• tel/fax 08-580 127 70